0

LDK husarų ietys – ginklas padėjęs iškovoti daug pergalių

XVI-XVII a. svarbiausias husarų ginklas buvo ietis. Ietį panaudojus puolimo metu ar jai sulūžus buvo griebiamasi muškietų ir kardų. LDK ir Lenkijos kariuomenėse husarų kavalerija naudojo bene ilgiausias ietis pasaulyje, net 5-6 m.  (Rusų husarai – 4 m. ilgio). Tokiu ginklu triuškindavo priešo pėstininkų rikiuotes ir Abiejų Tautų Respublikai atnešė daug pergalių prieš žymiai didesnes priešo kariuomenes.

Dažniausiai ietys buvo daromos iš jaunų, be šakų, tiesių medelių. Kad ietis būtų lengvesnė, drūtgalį išgręždavo kiaurymes, jos buvo tuščiavidurės. Kad nelūžtų smūgio metu, išpjaudavo rankai apskritą žiedą ar užmaudavo specialų skydelį. Vėliau, kad apsaugotų laibgalį ir suteiktų didesnę žudomąją galią, ant jo užmaudavo metalinį ietigalį, pačią ietį sutvirtindavo metalu, apvyniodavo odiniais diržais. Kadangi husarų dalinius sudarė turtingesni bajorai, jie susimokėdavo už šarvus ir ekipuotę, o pagal tradiciją išlaidos už ietis buvo apmokamos karaliaus lėšomis.

XVI a. muškietos ir arkebuzos dar buvo silpnos ir husarų šarvus pramušdavo tik 20-50 metrų atstumu, taigi kartą iššovusi priešo rikiuotė nebespėdavo užsitaisyti, o dažnai husarų ir šarvų nepramušdavo, nors priešai šauliams atsitraukus rikiuotės gale išstatydavo savo ietininkus, ant kurių turėjo pasismeigti puolantys husarai, tačiau LDK husarų ietys buvo kur kas ilgesnės ir sėkmingai triuškindavo pėstininkų rikiuotes. Pastebima, kad 1605 m. Salaspilio mūšio metu prieš LDK ir Kuršo karius švedai jau naudojo olandiškojo pavyzdžio rikiuotes su keliomis muškietininkų eilėmis, tačiau ir tai nepadėjo atsilaikyti prieš LDK kavalerijos atakas ir mūšį pralaimėjo.

Įdomus faktas – vaduojant Lietuvą nuo  įsiveržusios Maskvos kariuomenės 1660 m. Polonkos  mūšyje vienas iš LDK kariuomenės husarų,  pervėrė net 6 priešus viena ietimi!

XVII a. husarų daliniai prarado reikšmę priešui išmokus nuo jų apsiginti. Švedai pradėjo taikyti naują taktiką kovai su husarais – rikiuotėse telkė daugiau pėstininkų, naudota ir karė rikiuotė, taip pat ir muškietos jau buvo galingesnės, geresnės kokybės. Tad husarai LDK kariuomenėje iki 1776 m. liko tik kaip paradų puošmenos. 

 

p.s. Siūlau pažiūrėt Jerzy Hofmano filmą apie husarus „Ogniem i mieczem“, įdomiausia originalo kalba:)

 

Komentuok su Facebook paskyra

sarunas

sarunas

Parašykite komentarą