7 iš pirmo žvilgsnio keisti įstatymai, kurie kadaise egzistavo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Pasaulyje yra daug keistų ir šiandien nebeaktualių, tačiau vis dar galiojančių senovinių įstatymų. Pavyzdžiui Anglijoje iki šiol dar galioja 1313 m. draudimas parlamento salėje pasirodyti su šarvais. Tokie įstatymai atsirasdavo ne šiaip sau – praeities įvykiai vertė žmones riboti nepageidaujamą veiklą, tačiau pasikeitus laikotarpiui, politinei aplinkai ir žmonių mąstymui jie tapo nebeaktualūs. Itin daug jų būta JAV, kur savo įstatymus turi kiekviena valstija. Pasenusiais įstatymais dažnai stengiamasi atsikratyti, tačiau dėl ilgų biurokratinių procedūrų tokių įstatymų panaikinimas užtrunka. Bet ar mūsų istorijoje taip pat buvo keistų ir savotiškai įdomių įstatymų, kurie šiandien mums keltų šypseną? Pasirodo, buvo. Skaityti toliau

1# Įdomieji viduramžiai. Kodėl viduramžių knygose riteriai dažnai buvo vaizduojami besikaunantys su sraigėmis?

Žvelgdami į įvairias XIII-XIV a. vakarų Europos rankraštines knygas, dažnai greta knygos teksto randame ir įvairias perrašinėtojo pastabas ar paraštėse esančias iliustracijas. Tokiuose piešiniuose vienas labai keistas siužetas pasikartoja dažniau nei kiti – tai drąsus riteris su šarvais, pasiruošęs kautis su… sraige. Pavyzdį matote ir nuotraukoje aukščiau. Kodėl tokio tipo piešinių siužetai buvo dažni vakarų Europos rankraštinėse knygose?

Skaityti toliau

1

LDK husarų ietys – ginklas padėjęs iškovoti daug pergalių

XVI amžiuje Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje, dar prie Žygimanto Augusto atsiradę husarų daliniai tapo legenda ir buvusios Lietuvos-Lenkijos valstybės simboliu ir neatskiriama Radvilų kariuomenės dalimi – 1567 metais iš 4800 LDK didikų parengtų raitelių net 2000 buvo husarai, o 1576 m. LDK -Lenkijos valdovu tapus Steponui Batorui, buvo vykdoma kavalerijos reforma. Tuomet įvyko šių dalinių pakilimas, husarai įgavo savo tikrąjį pavidalą – tapo sunkiąja kavalerija ir tikrąja to žodžio prasme įgijo sparnus. Skaityti toliau