0

“Jaunime budėk!” – 1944 m. Nr. 8/15 pogrindinis laikraštėlis

„Jaunime, budėk“ – jaunystėje prezidento Valdo Adamkaus, Gabrieliaus Žemkalnio ir kitų vokiečių okupacijos metais leistas pogrindinis laikraštėlis. Pradėtas leisti 1943 m. vasario 16 d. ėjo kas mėnesį, pusantrų metų (1943-1944 m.). Kiekvieno numerio tiražas buvo maždaug 800-900 egzempliorių. Pradžioje laikraštis buvo spausdinamas hektografu (spiritine mašinėle), o vėliau – jau rotatorium. Gal dėl daug greičiau blunkančio melsvo hektografo rašalo šiandieną neturime pirmųjų keturių numerių.

Kadangi ne aš aprašiau šį leidinį, o tik esu vieno iš išlikusių egzempliorių turėtojas, čia grubiai cituosiu Antaną Dundzilą, kurio straipsnis apie antinacinę rezistrenciją yra tinklalapyje  www.partizanai.org (spausti ant nuorodos)

“Laikraščio sumanytojų bei leidėjų grupę sudarė Valdas Adamkavičius-Adamkus, Liūtas Grinius (miręs JAV dar prieš nepriklausomybės paskelbimą, 1989 m.), buvusio Lietuvos prezidento Kazio Griniaus sūnus, ir Gabrielius Žemkalnis. Vėliau prie grupės prisijungė Amerikoje profesoriaujantis Benediktas Mačiuika, o dar vėliau – jo brolis Vytautas.”

Apie “Jaunime, budėk!” bei kitą pogrindžio Bostone leistoje Lietuvių Enciklopedijoje nemažai informacijos pateikia B.Kviklys. Laikraštėlis skatino ir stiprino lietuvių nepriklausomybės siekį, tvirtą laikyseną nacių okupacinio režimo metu. Trumpomis žinutėmis buvo ažvelgiama Lietuvos pogrindžio veikla bei politinė padėtis užsienyje. Išlikę “Jaunime, budėk!” numeriai dvelkia vokiečių okupacijos  rūpesčiais, susirūpinimu dėl artėjančio bolševikų pavojaus. Jaunimas labai aiškiai skatinamas ryžtis ir ruoštis kovai prieš juos.

Ne visi numeriai išliko, kai kurių tik keli vienetai, trūksta pačio pirmojo.  “Daug svarbesni yra 1998 m. vasarą Kaune gauti išlikusių “Jaunime, budėk!” numerių atspaudai iš Čikagoje mirusio B.Kviklio archyvo, saugomo Vytauto Didžiojo universitete, Išeivijos studijų centre. Traukdamasis 1944 m. iš Lietuvos, B.Kviklys pasiėmė didoką pogrindžio spaudos rinkinį. B.Kvikliui mirus ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jo išsaugotas ir išeivijoje smarkiai papildytas, nepaprastai turiningas archyvas sugrįžo į Lietuvą. Archyve yra devyni “Jaunime, budėk!” numeriai, vienas iš jų dvigubas. Išlikęs rinkinys prasideda su 1943 11 15 išleistu Nr.5, baigiasi 1944 04 21 Nr.7(14), tačiau trūksta Nr.8.” www.partizanai.org rašo Antanas Dundzilas

Taigi, kaip suprantu šis leidinio numeris vienas retesnių, o ir partizanų tyrėjai jo neturi. Atskenavau, įkėliau į talpyklą ir pabandžiau pasidalinti su LGGRTC tyrėjais, tačiau kaip suprantu jų nesudomino arba čia aš suklydau – atsakymo negavau. Nuoroda su atskenuotu “Jaunime, budėk!” turėtų dar ilgai veikti.

Galite peržiūrėti čia:

http://docdro.id/0aLNlZC

Daugiau informacijos:

http://partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3709-jaunime-budek

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/24/susi_01.html

Patinka? Tuomet pavaišink autorių puodeliu kavos!

Tekstų ruošimas, pakankamai kokybiško tinklalapio išlaikymas bei sisteminiai atnaujinimai reikalauja nemažai pastangų, laiko ir lėšų. Viskas turi savo kainą, o įdomiosios istorijos tinklaraščio projektui vystyti ir auginti reikia ir JŪSŲ paramos.

Tai padaryti galite tik per Paypal, paspaudę ant mygtuko “Donate” arba Patreon platformoje paspaudę nuorodą  https://www.patreon.com/praeitiespaslaptys

Komentuok su Facebook paskyra!

sarunas

sarunas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *