0

Napoleono armijos pulkų istorija. Ką byloja karių sagos?

Kiekvienas Napoleono kariuomenės dalinys turėjo skirtingą uniformą (dažniausiai spalvingą ir puošnią), skirtingus skiriamuosius ženklus, dalinio numerius bei simboliką, rečiau užrašus, o ant tos pačios uniformos sagos buvo dviejų dydžių. Taigi kario uniformoje iš viso galėjo būti kelios dešimtys sagų.

Kodėl apie tai rašau? Norint iš tokių sagų galima išpešti ištisą epochos istoriją kuri yra labai įdomi.

Senokai domiuosi Napoleono karais. Kažkada teko gauti prancūzišką sagą iš vieno baltarusio. Sako, rasta ji netoli Ašmenos, dar sovietmečiu, prie Швабы kaimo, kuris yra prie kelio į Vilnių (Šiuo keliu ir traukėsi didžioji armija).

Taigi galėjo būti, kad kažkuris kareivis bėgdamas pametė, kovų metu iškrito, nuplyšo ir t.t. Ilgam žygiui 1812 m. vasarą prancūzai nebuvo pasiruošę – kariai naudojo nemažai alavinės ekipuotės, kuri yra netinkama naudoti šaltuoju periodu. 1812 m. žiemą alavinės sagos trupėjo ir iškrisdavo, drabužius teko laikyti rankomis. Tai smarkiai pablogino karių padėtį.

Pomėgis rinkti sagas – Filobotunistika

Keistokas čia hobis, tačiau įdomus. Dažniausiai pas senienų rinkėjus įdomesnės sagos pakliūna labai atsitiktinai. Prancūziškos sagos – bene dažniausias ir labiausiai mėgiamas  1812 m. karo radinys Baltarusijoje bei Lietuvoje. Pagal jas galima rekonstruoti buvusį Napoleono kariuomenės dalinių judėjimą, interpretuoti vietovės istorinį kontekstą. Tačiau tikrai ne visada. Nors ir kariai daug ką pamesdavo, tačiau ir mūsų liaudis karo metu buvo itin nuskurdusi, tad plėšė mundurus nuo kritusių kareivių ir tempėsi į kaimus. Užšalusius karių lavonus nešdavosi namo atšildyti, kad rūbus nuimti, klestėjo prekyba ginklais, uniformų dalimis. Dėl tokių plėšimų mastų caras Aleksandras I uždraudė prekybą kariškais mundurais ir ekipuote.

Milžiniškos armijos daiktai išsibarstė visur, tad net ir radus tokią sagą nereikėtų perdaug džiaugtis – nebūtinai ten ir kovėsi Napoleono kariai ar įsivaizduojamas pulkas buvo menamoje vietoje.

Prancūzų kariuomenės likučiai Vilniuje

2001 m. Vilniuje vykusių archeologinių kasinėjimų metu nustatyta, kad masinėje Napoleono karių kapavietėje buvo palaidoti ne mažiau kaip 3269 asmenys, aptikta apie tris tūkstančius sagų ir nustatyta, kad jos priklausė 40-čiai skirtingų Napoleono pulkų. Tačiau ar mirusieji priklausė daliniams, kurių numeriai buvo ant rastų sagų? Nemaža karių dalis traukdamiesi rengdavosi tuo ką rasdavo, t.y. plėšė mundurus nuo kritusių kovos draugų, nes jų uniformos buvo susidėvėjusios ir nepritaikytos žiemai, rūbus sluoksniavo, taigi šiuo atveju gavosi visiška maišatis.

Sagų su dalinių numeriais aptikta ir kitose Vilniaus vietose – pvz. kasinėjant Pranciškonų gatvėje vieno ūkinio pastato viduje buvo rasta apie pusė šimto Didžiosios armijos sagų. Toje vietoje greičiausiai buvo sumesti karių mundurai, tačiau dalinių numeriai ten jau buvo kiti nei tie, kurie aptikti anksčiau tirtoje masinėje kapavietėje.

Baltarusijos žemė buvo kone nusėta tokių sagelių ir karo liekanų, tačiau šiandien ten tiek daug besidominčių, kad peržvelgus lobių ieškotojų forumus ten pastebima – “Napoleonikos” artefaktų  kasmet išlenda vis mažiau. Lietuvoje jų irgi kartais pasitaiko, tačiau dėl kreivo kai kurių žmonių požiūrio į renkančiuosius bei kolekcininkus, artefaktus žmonės lengviau parduoda išimtus iš konteksto be jokios informacijos galinčios papildyti istoriją, taigi nukenčia pats istorijos pažinimo procesas.

Kairėje Napoleono Senosios gvardijos, o dešinėje Jaunosios gvardijos karių sagos, rastos prie Vilniaus. Skiriasi jos ne tik reljefu ir apvadu, tačiau ir užsegimu. Senosios gvardijos užsegimas su keturiomis skylutėmis, o Jaunosios tiesiog su kilpele. Asmeninė kolekcija.

Retesnės Napoleono kariuomenės sagos

Kolekcioninkai prancūziškas sagas vertina, tačiau dauguma jų kaina itin nepasižymi – jų išliko begalė visame pasaulyje, kadangi Napoleono armija buvo milžiniška, ją sudarė Prancūzijos sąjungininkės – Italija, Lenkija, Bavarija, Šveicarija ir k.t. ( Buvo ir Austrija ir Prūsija, bet šalutiniuose frontuose), taigi sagų ir įvairovė milžiniška. Sagomis ir kitais artefaktais stipriai prekiaujama ir Baltarusijos ir Ispanijos rinkoje. Nereikia pamiršti, kad yra ir kur kas labiau nei sagos vertinamų 1812 m. karo radinių. Tačiau yra ir retų egzempliorių, kurių kaina prasideda ir nuo kelių šimtų dolerių, o bene rečiausios sagos – štabo karininkų. Visko čia neaprašysiu, ne toks ir mano tikslas – tačiau čia paminėsiu keletą įdomesnių.

1. Italų gvardijos karininko saga. Didesnioji, 25 mm. – didesnės sagos retesnės, nes ant uniformos jų būdavo mažiau. Divizija saugojo Eugenijų Boharnė, dalyvavo rusijos kampanijoje, pasižymėjo prie Borodino ir Malojaroslaveco ir atsitraukinėjo per Vilnių, tad šių sagų kartais randama ir Lietuvoje.

2. Napoleono gvardijos artileristo saga.

3. Viena retesnių sagų – “Regim de L’ile De Re” – Rė salos pėstininkų pulko, formuoto iš kalinių ir dezertyrų. Pulkas sukurtas 1811 m. sausio 24 d, o 1812 m rugsėjo mėn. pervadintas į 132-ąjį linijinį pėstininkų pulką, kuris pasižymėjo mūšyje prie Valkavisko (Волковысске). Dvi dienas (1812.11.14-16) gynė kelią per Rosnos upę, atlaikę 33 000 caro karių puolimą pelnė savo devizą – “Vienas prieš aštuonis (Un contre huit!)”. Kampanijos metu visi trys batalionai buvo sunaikinti, išgyvenusiųjų liko nedaug. Sagos rinkos kaina ~ 150 – 200 $.

4.Labai panaši istorija ir Walchereno salos (Olandija) dalinio, taip pat formuoto iš kalinių ir dezertyrų. Saga aukcione ne iš pigiųjų – 100-150 $. Walchereno ir Rė sagų buvo rasta ir Vilniuje.

5. 7-ojo artilerijos pėstininkų pulko kario saga. Artilerijos pulkas  dalyvavo Gogenlindeno, San Domingo, Ulmo, Austerlico, Jenos, Eilau, Friedlando, Eseno, Vagramo, Geronos, Taragonos mūšiuose. 1812 m. kovėsi Smolenske, Borodino, Polocke, Berezinoje ir Vilniuje. Ne retenybė, tačiau pridėjau tam, kad susidaryti bendrą vaizdą, kaip tokie dalykėliai išsibarstė po pasaulį – pulko sagų galima rasti ir Lietuvoje ir Europoje ir matyt, net už Atlanto.

6. Italijos karalystės dragūno saga (remiantis senaisiais šaltiniais). Dažnai yra teigiama, kad tai Neapolio karalystės Miurato dalinių sagos. Šie kariai žygio į Rusiją metu pagrinde saugoję didįjį kelią, pašto stotis. Būtent Neapolio dragūnai link Medininkų lydėjo Smurgainius palikusį Napoleoną. Dauguma italų karių mirė sušalę.

Prancūzmečio žemėlapis

Trumpai apie keletos mano turimų sagų istoriją

Viena jų – 30-ojo linijinio pėstininkų pulko. Kaip ir minėjau, saga buvo rasta netoli Ašmenos, prie Швабы kaimo, prie kelio į Vilnių. Pulko istorija įspūdinga – įkurtas 1775 m., iki Borodino mūšio kovėsi daugumoje Napoloeno mūšių prieš Austrus, Vengrus, Prūsus (Marengo, Austerlico, Jėnos, Geilsbergo, Černovo, Eylau, Frydlando, Landshuto, Ekmiulio, Eslingo, Vagramo), o invazijos į Rusiją metu dalyvavo žymiausiose to meto kovose prie Smolensko, Borodino, Viazmos, Krasno, vėliau ir prie Berezinos. Borodino mūšyje pulkas pasižymėjo drąsa bandant užimti garsujį redutą, tačiau prarado du trečdalius savo karių ir sutriuškintas ir neteko savo galios.

Didžiojoje armijoje 30-asis pulkas priklausė 1 -ojo (Davu) armijos korpuso 1-osios pėstininkų divizijos 3-ajai brigadai (Brigados generolas Charles Auguste Bonamy). Rusijos kampanijoje pulką sudarė penki batalionai (1,2,3,4 ir 6),  vadas (pulkininkas baronas Charles Buke). 

Invazijos į Rusiją pradžioje, 1812 m. birželio 25 pulkas turėjo 93 karininkus ir 3715 karių.
Borodino mūšyje puolant priešo redutą pulkas buvo beveik sunaikintas žuvo 2124 kariai, daugiausia nuo rusų artilerijos. Išgyveno tik 11 karininkų ir 257 kariai.

Generolas Bonamy  15 kartų buvo sužeistas ir paimtas į nelaisvę. Kutuzovas kurį laiką klaidingai manė, kad paėmė į nelaisvę Neapolio karalių Miuratą (prancūzų generolų uniformos buvo labai puošnios, o ypač Miurato). Maskvoje 38 trisdešimtojo pulko kariai Napoleono buvo apdovanoti garbės legiono ordino kryžiais. Po Rusijos kampanijos visi penki batalionai buvo sunaikinti. Vėliau atkurtas pulkas dar dalyvavo mūšiuose prie Hamburgo, Linyi bei Namiūro.

Antroji saga – 18-ojo lengvojo pėstininkų pulko. Rasta šiaurės Lietuvoje, gaila neaišku kur, neaišku ir kaip ji ten atsirado – tikrai nepakeliui 4-ajam korpusui keliavusiam su pagrindinėmis pajėgomis, tad gali būti kokio pabėgusio dezertyro arba benamio nusiplėšusio mundurą palikimas. Pulkas įkurtas 1775 m, dalyvavo daugumoje garsiausių ano meto mūšių – Ulmo, Dalmatijos, Kroatijos, Vagramo, Katalonijos, Montserato, Rusijos kampanijoje – kovėsi Vitebske, Borodino, Malojaroslavece, Krasne. Nuo 1813 m. Viurhene, Dresdene, Leipcige, Ispanijoje.

Didžiosios armijos sudėtyje 18-asis lengvasis pėstininkų pulkas įėjo į 4-ojo, įtalų armijos korpuso ( vad. Boharnė, Žiuno) 14-osios pėstininkų divizijos (divizijos generolas Jean-Baptiste Broussier) 1 – osios brigados sudėtį (Brigados generolas Bertran de Cyvre). Rusijos Kampanijoje dalyvavo 1 ir 2 pulko batalionai (vad. pulkininkas Louis Marie  Gossard). 1812 m. liepos 25 d. pulko sudėtyje buvo 36 karininkai ir 1041 karys. Borodino kautynėse pulkas palaikė puolimą kalvose, 4 kariai ir 8 karininkai mūšyje užsitarnavo garbės legiono ordino kryžius, atsitraukinėjant dengė Krasną 1812 m. gruodį pulkas buvo sunaikintas, o 1814 m. visai išformuotas.

Tai tik bendra didžiosios armijos informacija kuri nesunkiai pasiekiama internete, išpešti iš šių sagelių galima ir daugiau. Tiesa smulkesnių istorijos  aprašymų, tam tikrų pulkų karių biografijų, žemėlapių atrasti nelengva, nemažai publikuota tik prancūzų kalba arba yra prancūzijos archyvuose.

Straipsnio santrauka 2018 balandžio mėnesį buvo publikuota žurnale “Ar, žinai kad?”

Daugiau info:

Napoleono armijos sagų katalogas

http://www.cornett.ru/button.php?fbclid=IwAR1ks70WIiFFcTJAO-yrS3e2LlOJd3GZZnLPYdTBQTw5sOyPPAMipTh5jM8

http://1812-war.com/french/artillery/pedestrian/7-regiment

http://1812-war.com/french/infantry/linea-infantry/30-regiment

http://1812-war.com/french/infantry/light-infantry/18-regiment

http://1812-war.com/french/infantry/linea-infantry/132-regiment

http://1812-war.com/Italy/garde/cavalry

http://dziugasbrazaitis.blogspot.lt/2015/08/napoleono-armijos-munduru-sagos-ir.html

Didžiosios armijos sudėtis:

http://www.museum.ru/1812/War/Sostav_fra/index.html#2_kor

Patinka? Tuomet pavaišink autorių puodeliu kavos!

Tekstų ruošimas, pakankamai kokybiško tinklalapio išlaikymas bei sisteminiai atnaujinimai reikalauja nemažai pastangų, laiko ir lėšų. Viskas turi savo kainą, o įdomiosios istorijos tinklaraščio projektui vystyti ir auginti reikia ir JŪSŲ paramos.

Tai padaryti galite tik per Paypal, paspaudę ant mygtuko “Donate” arba Patreon platformoje paspaudę nuorodą  https://www.patreon.com/praeitiespaslaptys

Komentuok su Facebook paskyra!

sarunas

sarunas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *